Ansøg

Tilskud fra legatet (postnummer 3250, dog ikke Smidstrup)

Legatet har til formål at yde tilskud til kunst og kultur (udsmykningsopgaver) samt til bevaring af egnshistorie og minder til gavn og glæde for beboerne i de daværende Søborg-Gilleleje Sogne. Det svarer i dag til postnummer 3250, dog ikke Smidstrup.

Legatet skal anvendes til indkøb af ny og ældre kunst inden for maleri, skulptur, keramik, mosaik, grafik og håndværk. Der tænkes på udsmykning af egnens skoler, alderdoms- og plejehjem, sportshaller, forsamlings- og missionshuse og andre lignende bygninger. Anlæg og offentlige pladser kan også betænkes med legatportioner og ligeledes kan der gives støtte til egnshistoriske arbejder og bevaring af minder med tilknytning til egnen. Der kan ansøges løbende og brug denne formular til at ansøge om tilskud fra legatet.

Det offentliggøres hvert år på Jens Bo Larsens fødselsdag den 21. marts, hvem der modtager en tilkendegivelse fra legatet – årets hædersgave – i form af 10.000 kr. (fra 2020). Det kan være en person eller forening, der har ydet en uegennyttig gerning for andres ve og vel.
Vil du indstille en person eller forening til at modtage hædersgaven.

Ansøgningsfristen er 1. februar.