Om Legatet

Gennem fem årtier har Jens Bo Larsens Mindelegat skænket bidrag til adskillige foreninger og formål i Gilleleje og det, der svarer til de daværende Søborg-Gilleleje Sogn. Det er en lang liste og Legatets bestyrelse besluttede i 2009 at udgive en bog, der skulle anskueliggøre de utrolige store bidrag Jens Bo Larsens Mindelegat har skænket.

Med denne hjemmeside bliver listen ført op til dato og historien bag de mange uddelinger for altid bevaret.

Legatet har sin egen bestyrelse. Den udpeger selv sin formand, sekretær og kasserer og den samlede bestyrelse er medbestemmende. Bestyrelsesmedlemmer pr. 2024:

Birgit Wulff, formand (relation til Gilleleje Handels- og Turistforening)

Johnny Rasmussen (relation til Gilleleje Boldklub)

Morten Ulrik Jørgensen (relation til Søborg Skytte og Idrætsforening)

Annette Rohrberg tiltrådt 2024, relation til til Gilleleje Museumsforening) efter Børge Sørensen.

Ester Thomsen, forhenværende turistchef i Gilleleje, valgt af bestyrelsen som 5. medlem

Jens Bo Larsens Mindelegat er stiftet 1973 af gårdejer Poul Bo Larsen, Bonderupgård, Gilleleje til minde om sin eneste søn Jens Bo Larsen (1944-1972). Legatet har til formål at yde tilskud til kunst og kultur (udsmykningsopgaver) samt til bevaring af egnshistorie og minder til gavn og glæde for beboerne i de daværende Søborg-Gilleleje Sogn. Det svarer i dag til postnummer 3250, dog ikke Smidstrup.

Legatet skal anvendes til indkøb af ny og ældre kunst inden for maleri, skulptur, keramik, mosaik, grafik og håndværk. Der tænkes på udsmykning af egnens skoler, alderdoms- og plejehjem, sportshaller, forsamlings- og missionshuse og andre lignende bygninger. Anlæg og offentlige pladser kan også betænkes med legatportioner og ligeledes kan der gives støtte til egnshistoriske arbejder og bevaring af minder med tilknytning til egnen.

Derudover skal der hvert år på Jens Bo Larsens fødselsdag den 21. marts skænkes en hædersgave til en person eller forening, der har ydet en uegennyttig gerning for andres ve og vel. Som generel betingelse er det i legatfundatsen bestemt, at det for eftertiden altid skal fremgå at gaver/tilskud er skænket af Jens Bo Larsens Mindelegat i form af en mindeplade.