Hædersgaver

Der er på nær få år givet en hædersgave hvert år siden 1973, den første var H.C Terslin for sit store arbejde for Gilleleje Museum og gennem tiden er det genkendelige navne fra Gilleleje og Søborg, der dukker op. Listen er imponerende og lang, det er personer fra foreningslivet, men også personer med et privat initiativ og en god idé.

Det offentliggøres hvert år på Jens Bo Larsens fødselsdag den 21. marts, hvem der modtager en tilkendegivelse fra legatet – årets hædersgave i form af 10.000 kr. (siden 2020). Det kan være en person eller forening, der har ydet en uegennyttig gerning for andres ve og vel i Gilleleje og Søborg.
Vil du indstille en person eller forening til at modtage hædersgaven, så ansøg her.

Bemærk der kun kommer svar til årets hædersgavemodtager, men alle indstillinger gemmes i en pulje til senere år. Det er derfor ikke nødvendigt at gentage indstillingen.

MODTAGERE AF HÆDERSGAVEN FRA I DAG og tilbage til 1973

2023   Lars Thomas Thomsen for sit mangeårige, frivillige arbejde i Gilleleje og Omegns Museumsforening, sine guidede byvandringer og som skribent og redaktør af bladet Kanalen og andre små historiefortællinger fra Gilleleje.

2022   I Annett Holms navn givet til de frivillige i Gilleleje Bio  til brug for et fælles arrangement/et gode, som kommer alle de frivillige til glæde.  Læs mere her

2021   Ester Thomsen  for sin mangeårige indsats for turismen i Gilleleje, som arkitekt bag bogen om legatet og sit værdifulde arbejde i Jens Bo Larsens Mindelegats bestyrelse.

2020   Lisbeth Hamborg og Per Frederiksen  for deres frivillige arbejde og store lokale engagement i museumsregi, Gilleleje Bio, Vinterbaderklubben og på Munkeruphus. Og for værdifuld hjælp ifm. udstillingen ”Historien om Jens Bo Larsens Mindelegat” i 2019.

2019   Annelise Lemche  for sit ihærdige og kreative arbejde for at skaffe lokaler (Det gamle Posthus) til foreninger.

2018   Kurt Larsen  for sit arbejde i Bakkeselskabet som frivillig, medlem af bestyrelsen og senest som formand.

2017   Grethe  Eriksen og Lars Jensen som bestyrere af Søborg Forsamlingshus.

2016   Erling Bertrand for hans store arbejde i Gilleleje Boldklub, paraplyorganisation for størstedelen af foreninger i Gilleleje.  Læs mere her

2015   Allan Christiansen for sit store arbejde med ungdommen i Gilleleje, herunder at have været med til at få etableret ungdomshuset Remisen.

2014   Klaus Rigger Nielsen for hans store frivillige arbejde med træskibet ”Vilhelm” og aktiv i sejlklubben.  Læs mere her

2013   Henrik Hansen ”Smedens have”, for hans altid store, frivillige og venlige indsats i Søborg.

2012   Jørn Rudå som formand for Gilleleje Handelsforening og for hans vedvarende indsats for byen og dens udvikling.

2011   Inger Lundbak for hendes store frivillige arbejde i Søborg ved fællesspisninger, forsamlingshuset, Søborgs venner og altid positive holdning til at give en hjælpende hånd.  Læs mere her

2010  Tage Bechman for hans arbejde med ”Lydavisen i Gribskov”, Formand for Red Barnet i Gribskov, og generelt for hans store frivillige arbejde også i andre forbindelser.

2009  Jan Dyg for hans store arbejde i Gilleleje Fodboldklub i mange år, både som almindelig frivillig, men også som medlem af bestyrelsen.

2008  Benny Christensen, Filetfabrikken, for sit initiativ til „Kunst i Fileten“.

2007  Bjarne Broen Jensen for sit energiske arbejde med „Jazz på Havnen“.

2006  Lars Gierringe for sin ihærdige indsats i Gilleleje Bokseklub.

2005  Grethe Bernth for sit mangeårige arbejde som svømmelærer ved Østmolen i Gilleleje.

2004   Ikke uddelt

2003   Gerda Hesselager og Grethe Rasmussen for deres arbejde for Gilleleje Museum.  Læs mere her

2002   Gilleleje Sejlklub

2001   Flemming  Larsen og Trine Holmskov for deres virke for foreningslivet i Søborg.

2000  Gilleleje Ungdomsteater

1999   Erling Bevensee for sit arbejde for Musikskolen.

1998   Karen Hansen – Gilleleje Gymnastikforening.

1997   Per Henriksen for sit arbejde for Strandbakkeselskabet.

1996   Søren Frandsen for sin ihærdige indsats for kulturen.  Læs mere her

1995   Thomas Bjernemark for sit arbejde for Fredagsklubben.

1994   Kirstine Christensen for sit arbejde med Kunst i Fileten.

1993   Agnete Pagh for sit virke i Gilleleje Boldklub.

1992   Bente Milton for sit initiativ til egnsspillet „Oktober 1943”.

1991   Egon Frederiksen for sit arbejde som formand for Turistforeningen.

1990  Paul O. Nielsen og Julius Jørgensen for deres arbejde for Gilleleje Museum.  Læs mere her

1989  Mogens Olsen for sit arbejde med Gilleleje Bys 500 års jubilæum.

1987-88 blev hædersgaven ikke uddelt, i stedet blev Fjordhesteføl og skulpturer til biblioteket afsløret på Jens Bo Larsens fødselsdag 21. marts.

1986   Poul Andersen som igangsætter af byens foreningsliv.

1985   Henning Madsen for etablering af Gilleleje Hallen og sit arbejde for selskabet Gilleleje Strandbakker.

1984   Gilleleje Tambourkorps (til musikinstrumenter).

1983   Søborg Forsamlingshus (fotostater).

1982   Hans Refslund Andersen som stifter af Gilleleje Kunstforening.  Læs mere her

1981   Gilleleje Museumsforening v. Paul O. Nielsen.  Læs mere her

1980  Søborg Bylaug v. Karsten Lorentzen.

1979   Martha Andersen – Gilleleje Husholdningsforening.

1978   Ferdinand Petersen som mangeårig formand for Gilleleje Vandværk.

1977   Olaf Madsen – Søborg Husflidsforening.

1976   Kunstforeningen

1975   Carl Petersen for sit arbejde for Gilleleje Museum.  Læs mere her

1974   Jens O. Hansen for oprettelse af Gilleleje Golfklub.

1973   H.C. Terslin for sit arbejde for Gilleleje Museum.  Læs mere her