Historie

Legatets fundament var i 1973 hovedejendommen Bonderupgård med tilhørende usolgte grunde på 6200 m2 samt en række grunde i det nuværende industriområde Stæremosen. En strandgrund med udsigtspavillon ved Fyrstien blev foræret til grundejerforeningen „Sommerlaget Bonderupgård“. Der blev udstykket 115 sommerhusgrunde fra Bonderupgaard. Billedet her er fra 1962 og er set fra Østre Allé mod sydvest.

Stifteren af Jens Bo Larsens Mindelegat gårdejer Poul Bo Larsen arvede sin fødegård „Bonderupgård“, som han drev som landbrug, indtil han opgav dette og begyndte at udstykke grunde, og på den måde skabte han mulighed for at oprette mindelegatet. Han var et menneske med mange forskellige interesser. Han deltog i det offentlige liv, var medlem af Søborg-Gilleleje Sogneråd udvalgt af de konservative. Var en periode formand for „Bakkeselskabet“ og medlem af Turistforeningens bestyrelse udvalgt af sognerådet.
Han var meget interesseret i kunst og selv udøvende ganske vist kun på amatørbasis. Et særligt motiv optog ham nemlig et billede af markerne op mod Nakkehoved med et frønnet træ i forgrunden, det er i dag en del af logoet for Jens Bo Larsens Mindelegat.

Sorgen kom til Poul Bo Larsen, da han først mistede sin kone og nogle år senere sin eneste søn Jens Bo. Derfor opstod tanken hos ham om at oprette et mindelegat, da han ikke havde nogle livsarvinger. Bestyrelsen i den daværende Turistforening (herunder Egon Fredeiksen, formand for Turistforeningens bestyrelse 1943-48 og 1962-91) havde mange samtaler med ham angående oprettelse af legatet. Poul ønskede, at det skulle dække forskellige områder indenfor kulturhistorie og anden form for kunst. Det har det daværende Søborg-Gilleleje Sogns beboere blandt mange andre nydt glæde af ligesom Poul i sin himmel kan nyde resultatet af mindelegatet.