Mere om hædersgaver

1973

H. C. Terslin (1886-1977)
Terslin blev – med rette – den første modtager af Jens Bo Larsen Mindelegats Hædersgave. Ingen har som han sat Gilleleje og hele det nordligste Nordsjælland på det kulturhistoriske landkort. Han kom til Gilleleje i 1909 som ung lærer, og indledte en fantastisk indsamlingsvirksomhed. Han dukkede op på sin cykel overalt, hvor historien viste sit ansigt: Stenalderfund, fisk og fugle, unikke ting fra fisker- og landbohjemmene, han nedskrev sagn og folkeminder, ja han var overalt når den fortidige og nutidige historie skulle dokumenteres. I 1929 var han hovedmanden bag stiftelsen af Gilleleje og Omegns Museumsforening. Han stod bag købet af Det gamle Hus i 1936 og så sit arbejde kronet med held, da Museumsforeningens virke blev statsanerkendt og sat på Finansloven i slutningen af 1940-erne. Terslin forblev formand for Museumsforeningen til 1964, hvor han blev en slags museumschef på det netop indrettede Gilleleje Museum i den helt gamle skole på Rostgårdsvej. Arkæologisk fagligt var han under krigen med et moderne udtryk ”helt fremme i skoen” omkring de mange fund, der blev gjort i moserne, når der blev gravet tørv til opvarmning.

1975

Carl Petersen (1899-1977)
Montør, fabrikant Carl Petersen fik Hædersprisen for sit enorme arbejde med at registrere det som skabte kystkulturen fra Helsingør til Hundested: Bådene som gjorde det muligt for menneskene at leve på en sandet kyst i evig kamp med netop sandet og havets voldsomme brydninger på kysten.  Han var ud af gammel Gilleleje-slægt, og levende interesseret i sejladsen-, bådenes- og fiskeriets udvikling. Udover indsamling af fiskeredskabet oprettede Carl Petersen et register over nordkystens skibe. Han kom ind i Gilleleje og Omegns Museumsforening i 1936 og blev formand for foreningen i 1964, da H. C. Terslin efter 35 år overgik til en slags inspektør på det netop åbnede Gilleleje Museum. Gilleleje Museums meget fine og store samling af nøjagtige modeller af nordkystens både og fiskerimetoder er næsten alle sammen fremstillet af Carl Petersen.

1981

Paul O. Nielsen
blev i 1981 tildelt Jens Bo Larsens Mindelegats Hæderspris som en anerkendelse af foreningens store betydning for byen. Stiftet i 1929 var foreningen i første halvdel af 1900-årene en integreret del af fiskerbyen. Foreningen havde i perioder op mod halvdelen af indbyggerne som medlemmer. Det var dengang byen havde 1500-1700 indbyggere. Og som en ”gammel” gil’lejer født i 1920 siger med et smil: “Da jeg blev konfirmeret fik jeg som gave tre medlemsskaber: Et til Luthers Missionsforening, et til Afholdsforeningen og et til Museumsforeningen, og så var min fremtid lagt i faste rammer.”I dag har Museumsforeningen ikke den samme dækningsprocent i byen, men Gilleleje er også vokset fra 15-1700 mennesker i 1929 til i dag vel omkring 6.500 indbyggere, der for de flestes vedkommende er flyttet til byen i sidste halvdel af 1900-tallet.Museumsforeningen købte i 1930-erne Det gamle Hus på Hovedgaden 49, der står som et fiskerhjem så ud i 1850-erne. Bag huset er bygget Skibshallerne, der viser fiskeriets- og nordkystlivets udvikling fra 1200-tallet til i dag. Museumsforeningen fik også i 1949 statsanerkendelse til Gilleleje Museum, som i 2016 har til Huse  i Pyramiden på Vesterbrogade 56 i Gilleleje.

Paul O. Nielsen var i 1981 Museumsforeningens tredje formand efter de to tidligere legatmodtagere H. C. Terslin og Carl Petersen.

1990

Paul Nielsen og Julius Jørgensen blev i 1990 tildelt årets Hædersgave for deres store arbejde for at udbrede Gillelejes historie til byens efterhånden store befolkning. Begge var født i Gilleleje og formidlede den engang lille bys udvikling til en slags forstad til København. De havde deres helt egen måde at formidle på, og Julius Jørgensen ledsagede sine mange lysbilleder af byens forandringer med en egen gil’lejst humor udtrykt i korte dobbelttydede sætninger, som med fatalisme på en prik ramte forandringernes mangel på respekt for fortiden.

1996

Søren Frandsen
I året hvor København var europæisk kulturby tildeltes Hædersgaven til lederen af Gilleleje Museum, Søren Frandsen, for sin store indsats for bevaring og formidling af Nordsjællands historie og kystgrænsen mellem sandet og havet. Søren Frandsen begyndte i en deltidsstilling på museet i slutningen af 1970-erne. Han blev ret hurtigt fuldtidsansat, og så gik det med et engagement og arbejdsindsats langt ud over den normerede tid slag i slag: Museet, som indtil da havde været drevet af frivillige, blev professionaliseret, i 1989 åbnede Skibshallerne (en moderne Helsingør til Hundested) bag Museumsforeningens Det gamle Hus på Hovedgaden, og Gilleleje Museums overtog al museumsarbejde i Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner, som i dag er sammenlagt til Gribskov Kommune. Og dertil kommer Søren Frandsen interesse og viden om kunst og den lokale kulturhistorie.

2003

Gerda Hesager og Grethe Rasmussen
fik Hædersgaven i 2003 for deres utrættelige arbejde for Gilleleje Museum. Gerda Hesager begyndte alle som frivillig i 1971 med at passe på indsamlet tøj. – Det forstod mændene i bestyrelsen sig ikke på, som hun siger. Grethe Rasmussen sluttede sig til arbejdet, da hun blev pensioneret i 1996. Og i mange år var de kendt over store dele af det, der i dag er Gribskov Kommune, når de reklamerede og solgte souvenirs fra Gilleleje Museums trækvogn.  På de indre linier knoklede de med at registrere genstande, reparere tekstiler og tøj, lave dukker til udstillinger – ja var drivende kræfter bag de såkaldte “tirsdagspiger”, modne damer som tog fat overalt.