2011 Inger Lundbak

Årets hædersgave til Inger Lundbak

Jens Bo Larsens Mindelegat har tildelt årets hædersgave i Søborg-Gilleleje til Inger Lundbak for hendes fantastiske frivillige indsats for andre gennem mange år.

-Du er så at sige indbegrebet af frivilligt arbejde, sagde Morten Jørgensen fra legatbestyrelsen, da han på fondens Legatmøde i GillelejeHallen begrundede hædersgaven.

-Du er en ildsjæl, som forstår at tænde andre ildsjæle, fortsatte han, og fortalte om hvordan Inger Lundbak havde grebet fat i ham, da han selv flytte til området for snart 25 år siden.

Inger Lundbak har sit engagement i blandt andet Søborg Gymnastik- og Idrætsforening, spiseaftener, loppemarkeder, kræmmermarkeder, engagementer for ældre, indsamlinger til kræftens bekæmpelse – og hun arrangerer kørsel til valg og møder for dem, som er uden transport, og meget meget mere.

Med hædersgaven fulgte en check på 5.000 kroner.

Hædersgaven gives ifølge fundatsen i Jens Bo Larsens Mindelegat til “…en per­son eller forening, hvis uegennyttige gerning for andres ve og vel i Søborg-Gilleleje sogne er uomtvistelig”.

Jens Bo Larsens Mindelegat blev stiftet i 1973 af gårdejer Poul Bo Larsen til minde om hans søn Jens Bo Larsen, der døde som kun 28-årig. Hædersgaven uddeles på Jens Bo Larsens fødselsdag.

Oprindelig var det Gilleleje Turistforening, som stod som legatbestyrelse, men da turistforeningen blev nedlagt over­gik legatet efter fundatsens bestemmelse til kommunen. Byrådet har imidlertid ønsket at Jens Bo Larsens Mindelegat skal være uafhængig af kommunen og har der­for valgt seks personer til dels at drive legatet i 2011 og dels at udforme en ny fun­dats, så fremtidige bestyrelser vælges uden byrådets indblanding.