2014 Klaus Rigger Nielsen

Modtager af årets hædersgave 2014 er Klaus ”Rigger” Nielsen. Læs Lars Thomsen begrundede tildeling her

Jens Bo Larsen Mindelegats HÆDERSGAVE uddeles en gang om året til en person eller en forening, hvis uegennyttige gerning for andres ve og vel er uomtvistelig. Der står også i vedtægterne at legatets nettoindtægt skal anvendes til gavn og glæde for beboerne i Søborg-Gilleleje sogne.

Årets legatmodtager passer helt ind i de to vedtægtsbestemmelser, Han har godt nok sin rod i det nordjydske – i Frederikshavn – hvad der stadig høres på hans sprogtone, men han har gennem sine mere end 40 år i Gilleleje sat sit positive præg på byens og havnens udvikling.

Legatmodtageren er Klaus Nielsen – eller rettere Klaus Rigger – det navn han er kendt under – i meget store dele af landet. Tilnavnet siger alt om hans erhverv – og mere end antyder hans fundament på havnen og ved skibene, …..og det selv om han i dag har værksted oppe i byen.

Hvorfor får Klaus Hædersprisen? Jo det gør han fordi han gennem sin frivillige indsats gennem tre-fire årtier har været med at sætte Gilleleje på verdenskortet. Det er store ord – men de dækker – i hvert fald når det drejer sig om turismen, især lystbådehavnen. Dengang han kom til byen i 70-erne var lystbåde mest til besvær.  I dag er lystbådene og lystbådehavnen en af Gillelejes store attraktioner, hvor der kommer skibe fra – ja hele verden.

Med til at sætte denne udvikling i gang har været stiftelsen af Gilleleje Sejlklub – som Klaus var medinitiativtager til – og den første formand. I dag er han stadig en central person i sejlklubben gennem sit frivillige ”pedel”-arbejde, og en af de samlende skikkelser i sejlklubben.  For at blive ved turismen, så var det Klaus som i mange år stod for opsætning, nedtagning og vedligehold af Gillelejes byport, som i knapt 30 år har givet enhver vejfarende fra øst en glad velkomst – med oplysninger om aktiviteter og arrangementer.

Og nu kommer jeg til det, der for mig har gjort Klaus til den helt rigtige modtager af årets hæderslegat. Den enorme og uegennyttige indsats han har gjort for en af byens attraktioner, den gamle veteranfiskekutter Vilhelm. Han er formand på tiende år for skibslauget, og i hans formandstid har skibet fået en masse dyre reparationer – ikke fordi du har ødelagt noget Klaus, nej tværtimod har du gennem din indsats forstået at tilføre skibet en masse.Du har bla. skaffet penge fra fonde, så nødvendige reparationer har kunnet kunnet udføres. Du har formået at få skibet i en endnu bedre stand end det var efter totalrenoveringen for 20 år siden. Og du har gennem din personlige indsats og din personlighed fået skabt et levende miljø omkring skibet. Den gamle fiskekutter fra 1888 passes som en baby. Og den kræver mindst lige så meget pleje.

Det skal også lige noteres at du Klaus har været medlem af bestyrelsen for byens jazzklub og som sådan med-initiativtager til endnu en stor begivenhed, de årlige jazzarrangementer på havnen – i og omkring bådebyggeriet.

Til slut skal jeg lige nævne at Du også som en selvfølge altid er klar med praktiske løsninger og hjælp når der er brug for det – hvadenten det er telt, der skal skaffes, stole, der skal køres, eller pølser som skal grilles.

Du fortjener årets Hædersgave. Tillykke Klaus!